Odbiór wyników matur 2020 r.

Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego

    Odbiór świadectw od godziny 10.00 zgodnie z następującym harmonogramem:
  • Kl. 3a, 3b - 10.00- 11.00
  • Kl. 3c, 3g - 11.00- 12.00
  • Kl. 3e, 3h - 12.00- 13.00
- miejsce odbioru- sala gimnastyczna
- ze względu na zagrożenie epidemiologiczne proszę:
Wchodzić do sali po jednej osobie
Zachować odpowiedni dystans
Przynieść własny długopis (potwierdzenie odbioru świadectwa)
Stosować maseczki (przyłbice)
Dyrekcja II LO