W piątek 09.10.2015 odbyły się uroczystości w Zamku Pabianickim.  Szkoła otrzymała tytuł  ,, Zasłużony dla Miasta Pabianic '' i  ,,Zasłużony dla Powiatu Pabianickiego''. Jednocześnie sztandar szkoły odznaczono odznaką I stopnia ,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi'' oraz odznaką za ,,Zasługi dla Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa'' (film udostępniony przez mpstudio.net.pl) oraz (film udostępniony przez TV ProMOK).