Przygotowania do obchodów 100-lecia szkoły trwały wiele miesięcy.
W pracę włączyli się nauczyciele, uczniowie oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II LO.