Gargamel

"GARGAMEL" to Konkurs chemiczny dedykowany dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych zainteresowanych rozwijaniem swojej wiedzy i umiejętności w kierunku chemii.
Organizatorami Konkursu są II LO im. Królowej Jadwigi w Pabianicach, Starosta Powiatu Pabianickiego oraz Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej.
Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania określony dla II etapu kształcenia.
Ideą konkursu jest: - szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu chemii; - propagowanie nauk ścisłych; - aktywizacja miłośników nauk ścisłych poprzez prezentowanie uhonorowanie ich dokonań. Uczestnicy mogą wziąć udział w zawodach konkursowych etapu szkolnego w dowolnej ilości z danej szkoły.
Zadania konkursowe etapu szkolnego organizator Konkursu wysyła do każdej z zainteresowanych szkół drogą elektroniczną.
Szczegółowy harmonogram przebiegu Konkursu jest corocznie ustalany w Regulaminie Konkursu i przesyłany na jesieni do szkół wraz zaproszeniem do udziału w Konkursie."
Pozdrawiam,
dr inż. Paweł M. Samulkiewicz