Projekty zrealizowane
Ponadnarodowa Mobilność Uczniów Dwie mobilności w ramach projektu nr 2020-1-PMU-3341 pod nazwą “Z ziemi polskiej do włoskiej". Ponadnarodowa mobilność uczniów II LO im. Królowej Jadwigi w Pabianicach planowane są na dni 27.05-06.06.2022 roku (+2 dni transportu autokarowego). Cele projektu to wzrost konkretnych kompetencji kluczowych w tym w szczególności: językowych, cyfrowych, społecznych, obywatelskich a także umiejętności z zakresu rozumienia i tworzenia informacji, jak i ogólne podniesienie poziomu wiedzy uczestników mobilności, a także wyrównanie szans edukacyjnych poprzez objęcie projektami mobilnością uczniów o zmniejszonych szansach edukacyjnych. Zakres wsparcia w projekcie Udział w projekcie jest dla wszystkich zakwalifikowanych uczniów bezpłatny. Wszelkie koszty zostaną pokryte ze środków finansowych pozyskanych przez nas w konkursie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Na zakres wsparcia dla uczestników składają się m.in. realizacja kursu przygotowawczego do mobilności, transport na trasie Polska – Włochy – Polska, a także w miejscu odbywania mobilności, realizacja programu mobilności, udział w programie kulturowym, wyżywienie, zakwaterowanie, niezbędne ubezpieczenia. Mobilność zostanie poprzedzona specjalnym kursem przygotowawczym. Prosimy o zwrócenie uwagi, że udział w szkoleniach jest obowiązkowy – mają one na celu podniesienie poziomu wyjściowego wiedzy, kompetencji i umiejętności uczniów, tak by każdy z uczestników w pełni mógł skorzystać z mobilności. W ramach przygotowania młodzież będzie miała m.in. zajęcia z języka angielskiego i włoskiego. Szczegóły dot. przygotowań znajdują się w zakładce Przygotowania. Aktualizacja W mobilności wzięło udział 32 uczniów i 4 nauczycieli z Polski oraz 43 uczniów i 2 nauczycieli z włoskiej szkoły Bearzi w Udine. Mobilności odbyły się w jednym terminie, ale według dwóch różnych programów mobilności. Zadaniem uczestników było zaplanowanie, zredagowanie pod względem tekstu, zdjęć i grafik – strony internetowej poświęconej historii, życiu kulturalnemu, społecznemu, politycznemu i gospodarczemu Pabianic oraz miasta Udine i okolic naszego partnera. Pierwsza grupa w ramach mobilności skupiła się na czasach od powstania obu miast aż do XX wieku, przy czym największy nacisk został położony na historię, zabytki i życie kulturalne Pabianic i Udine. Druga grupa z kolei rozwinęła wątek XX-wieczny do czasów współczesnych, koncentrując się na gospodarce miast, ich uwarunkowaniach społecznych, politycznych i kulturowych. W ramach pracy obu grup, jako efekt materialny, powstała anglojęzyczna strona internetowa z wydarzeniami, informacjami i ciekawostkami dotyczącymi miast, z których pochodzą uczestnicy projektu, oraz ich okolic. Znalazły się tam też najważniejsze wydarzenia, które wpłynęły zarówno na rozwój, jak i losy ich mieszkańców. Całość stanowi interesujący przykład porównawczy - jak toczą się historyczne koleje dwóch europejskich miast, odległych od siebie o ponad tysiąc kilometrów. Praca w grupach z rówieśnikami z innego kraju, możliwość komunikowania się zarówno w trakcie zajęć, jak i w sytuacjach nieformalnych w języku angielskim, zdobywanie wiedzy na temat historii i kultury innego kraju, rozwój kompetencji cyfrowych w trakcie tworzenia strony www - to wszystko wpłynęło nie tylko na wzrost wiedzy i kompetencji uczestników, ale także na ich samorozwój i chęć uczestnictwa w dodatkowych, pozaszkolnych aktywnościach. Uczniowie pogłębili w trakcie mobilności kompetencje kluczowe oraz umiejętności praktyczne z zakresu analizy i przetwarzania zebranych danych oraz budowania i administrowania stron internetowych. Te umiejętności są obecnie bardzo korzystne i potrzebne podczas szukania pracy, a więc udział w mobilnościach wpłynął na konkurencyjność uczestników na rynku pracy i poszerzenie ich horyzontów. Nabyte nowe znajomości mogą pozwolić na przyszłą współpracę uczniów ze sobą, oraz między szkołami.
Galeria z wyjazdu znajduje się TUTAJ
Rezultat materialny w postaci stworzonej strony WWW
Dodatkowe strony powstałe podczas pracy z włoskimi uczniami:
strona poświęcona miasteczku wpisanym na listę UNESCO - Cividale del Friuli
strona poświęcona informacjom na temat województwa łódzkiego
Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).