Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Decyzją Dyrektora i Rady Pedagogicznej II LO w roku szkolnym 2022/2023
będą następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14 październik 2022
31 październik 2022
2 stycznia 2023
12 kwietnia 2023
2 maj 2023
4 maj 2023 - matury
5 maj 2023- matury
8 maj 2023 - matury
9 maj 2023 - matury
9 czerwiec 2023