Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Decyzją Dyrektora i Rady Pedagogicznej II LO w roku szkolnym 2023/2024
będą następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

13 październik 2023
30 październik 2023
31 październik 2023
02 maj 2024
06 maj 2024
07 maj 2024- matury
08 maj 2024 - matury
09 maj 2024 - matury
13 maj 2024 - matury
31 maj 2024