Zakończenie roku szkolnego i wręczenie świadectw

26 czerwca 2020 r. kończymy bardzo trudny rok szkolny. Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie odbędzie się w tym roku szkolna uroczystość zakończenia roku szkolnego 20219/ 2020. Świadectwa zostaną wręczone przez wychowawców zgodnie z harmonogramem.

czytaj dalej...

ZFŚS II LO

Dyrektor II LO w Pabianicach informuje, iż ze względu na ograniczenia związane z pandemią termin złożenia „Danych dotyczących gospodarstwa domowego i dochodu rodziny” i Wniosku o dofinansowanie wypoczynku został przesunięty do 10.06.2020.

czytaj dalej...

Zarządzenie Dyrektora II LO

W związku z decyzją MEN informuję, iż przedłużeniu ulega zawieszenie działalności dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej II LO do dn. 24.05.2020 r. Zarządzenie 07/2020 Dyrektora II LO. Od dnia 27.04.2020 r. wszyscy uczniowie kl. 1-2 będą mogli korzystać z pakietu Office 365. Pakiet ten umożliwi stosowanie skuteczniejszych metod zdalnego nauczania w czasie przedłużającego się zawieszenia zajęć. Zamieszczam do zapoznania się "Oświadczenie" związane z wprowadzeniem pakietu. Wprowadzony zostaję także "Regulamin korzystania z pakietu Office 365", który jest umieszczony na stronie szkoły. czytaj dalej...

O zdalnym kształceniu

Szanowni Państwo. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole i zaleceniami MEN nauczyciele II LO w Pabianicach podjęli działania związane z t. zw. nauką zdalną (kształceniem na odległość). Informacje, materiały związane z tą formą nauczania są (albo będą) wysyłane przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego, skrzynek mailowych itp. Jeśli do któregoś z uczniów nie docierają takie informacje (albo nie jest możliwy ich odbiór) proszę o kontakt telefoniczny ze szkołą pod nr 422152245 albo 422155747. Dyrektor II LO mgr Krzysztof Zajda

czytaj dalej...